MENU
Jesteś tutaj: FOTOWOLTAIKA Farma fotowoltaiczna – pomysł na własny biznes - jak zaczynać

Farma fotowoltaiczna – pomysł na własny biznes - jak zaczynać

 Odnawialne źródła energii to w obliczu postępujących zmian klimatycznych wciąż szeroko omawiany temat. Czy farmy fotowoltaiczne to dobry pomysł na biznes ?

Farma fotowoltaiczna – jak zacząć

 Czym jest farma fotowoltaiczna? Najogólniej mówiąc, rynek fotowoltaiczny opiera się na zagospodarowaniu miejsca, w którym energię słoneczną wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, za pomocą fotoogniw. Możemy wyróżnić mikroinstalacje, instalacje małe oraz właśnie wielkie farmy – elektrownie fotowoltaiczne zainstalowane na gruntach.

 

Podejmując decyzję o założeniu farmy, trzeba mieć świadomość, że potrzebny jest duży kapitał początkowy oraz konieczność spełnienia szeregu wymogów formalno-prawnych. Do tych zalicza się m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, spełnienie warunków przyłączenia do sieci, koncesję na wytwarzanie energii, raport oddziaływania na środowisko. Koneczne będzie oczywiście założenie właściwej działalności gospodarczej.

 Farma fotowoltaiczna – biznesplan

 Przygotowanie biznesplanu to jeden z podstawowych kroków poprzedzających budowę farmy fotowoltaicznej. Pomoże nie tylko ocenić opłacalność inwestycji, ale także będzie grał kluczową rolę w ubieganiu się o dotacje do planowanego przedsięwzięcia. Często zleca się przygotowanie takiego planu specjalistycznym firmom, które mają wiedzę na temat tego, czego wymaga się i jak funkcjonują farmy fotowoltaiczne w Polsce. 

 

Bardzo ważne kwestie, które trzeba uwzględnić przy tworzeniu planu biznesowego to między innymi wielkość farmy, zagospodarowanie odpowiednio nasłonecznionego terenu, moc paneli, ich rodzaj, montaż, konserwacja. Ważne są także obliczenia czasu oczekiwania na zwrot inwestycji (obecnie ok. 10 lat).

 

Farma słoneczna – dofinansowanie

 

Dofinansowanie odgrywa bardzo ważną rolę w planowaniu inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Najlepiej zorientować się w konkretnych województwach, z aktualnymi naborami, w ramach których można otrzymać odpowiednie potrzebne kwoty (np. Regionalne Programy Operacyjne).

 

Ze względu na fakt, iż Unia Europejska wyznaczyła Polsce (a także innym krajom) zwiększenia procentowego udziału energii z OZE do 2020r. można liczyć na to, że przedsiębiorcy uzyskają korzystne dofinansowania.

 

Farma fotowoltaiczna – opłacalność

 

W kwestii inwestycji w farmy fotowoltaiczne, opłacalności tak dużego przedsięwzięcia warto zapoznać się z raportem Instytutu Energetyki Odnawialnej Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019. „Pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmian w polityce energetycznej, rynkowe warunki realizacji inwestycji w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Najbliższe lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce”.


Analizując temat opłacalności elektrowni słonecznych warto skupić się na poszukiwaniu jak najświeższych danych, ze względu na dynamikę rynku. Jak wskazuje się w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2019 r. Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej – do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania, ogólny łączny uśredniony koszt wytworzenia energii w podziale na technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla sektora fotowoltaicznego wynosił w 2010 roku 360 USD/MWh a w 2017 już tylko 100 USD/MWh, co pozwoliło stwierdzić autorom opracowania, że koszt produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii fotowoltaicznej jest bardzo porównywalny to kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych.